Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Dịch vụ > Giáo dục đào tạo

Giáo dục đào tạo

Giáo dục đào tạo

Tại CED có các chương trình giáo dục & đào tạo như sau:

Cho người khiếm thính (điếc, nghe kém và điếc đột ngột)

  • Chương trình can thiệp sớm.
  • Giáo dục chuyên biệt: xóa mù chữ cho người điếc trưởng thành chưa qua trường lớp.
  • Giáo dục hòa nhập: (1) chương trình dự bị lớp một; (2) chương trình hỗ trợ học sinh học hòa nhập cấp 1 và 2: (3) Hỗ trợ học sinh điếc học hòa nhập cấp 3.
  • Chương trình kỹ năng: lớp tiếng Anh & lớp đọc tín hiệu môi cho người khiếm thính.

Cho người nghe bình thường:

  • Lớp ngôn ngữ ký hiệu: cho người nghe bình thường.
  • Lớp đọc tín hiệu môi: cho người nghe bình thường
  • Kiểm huấn cơ sở: cho sinh viên công tác xã hội của các trường đại học
  • Chương trình huấn luyện giáo viên, phụ huynh, nhân viên CTXH về các nội dung: Thế giới người khiếm thính; Giáo dục trẻ khiếm thính (Chuyên biệt hay hòa nhập); Tiếp cận cho người khiếm thính; Phát triển nội lực người khiếm thính; Kỹ năng đọc tín hiệu môi
  • Chia sẻ về các lĩnh vực: Khiếm thính, Giáo dục hòa nhập, Doanh nghiệp xã hội

 

Bà Dương Phương Hạnh-Giám đốc Trung tâm CED

cấp giấy chứng nhận Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản cho các học viên

CED

 

Tin liên quan