Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Tài trợ > Kênh tài trợ

Thông tin ủng hộ

Trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED)
Trân trọng cảm ơn!