Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Tin hoạt động CED » Tập huấn Khu Vực “Các Công cụ Quốc Tế Hướng Đến Mục Tiên Phát Triển Bền Vững”

Tập huấn Khu Vực “Các Công cụ Quốc Tế Hướng Đến Mục Tiên Phát Triển Bền Vững”

Thứ bảy, 25 tháng 08 2018 23:09

                                          

 

Tập huấn Khu Vực “Các Công cụ Quốc Tế Hướng Đến Mục Tiên Phát Triển Bền Vững”

Dương Phương Hạnh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED)

Tổng Thư Ký Liên đoàn nghe kém Quốc tế (IFHOH)

Chủ tịch Liên đoàn Nghe kém Châu Á – Thái Bình Dương (APFHD)

 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) và tổ chức Danishkadak Pakistan đại diện cho Liên đoàn nghe kém Châu Á – Thái Bình Dương (APFHD) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Khuyết tật Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Development Center on Disability) tổ chức thành công khóa tập huấn khu vực “Các công cụ Quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” từ ngày 20 – 23/8/2018 tại Bangkok, Thái Lan. Chương trình nhằm xây dựng năng lực cho các lãnh đạo khiếm thính (nghe kém và mất thính lực muộn) đến từ các nước Indonesia, Japan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Việt Nam là thành viên của APFHD.

 

Chương trình tập trung vào các vấn đề thực thi Công ước Quốc tế về Quyền của người khuyết tật (CRPD), Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainble Development Goals) và Chiến lực Incheon (Incheon Strategy), mối liên hệ giữa các công cụ này và những nội dung nào trong CRPD, SDGs, IS có thể áp dụng cho người khiếm thính.

 

                                        

 

Sự kiện này nhằm giúp các lãnh đạo khiếm thính (nghe kém, mất thính lực muộn) thuộc các nước thành viên APFHD có hiểu biết sâu hơn về những thách thức mà người khiếm thính đang đối mặt đối với việc thực thi các chiến lược về CRPD, SDGs, IS và cải tiến sự tiếp cận trong giao tiếp (thông dịch chuyển lời nói thành văn bản).

 

Đại diện các quốc gia thành viên của APFHD cũng chia sẻ về hoạt động của tổ chức, các điều khoản trong CRPD và SDGs được hướng tới cũng như những thành tựu đạt được mang lại lợi ích cho người khiếm thính tại chính quốc gia họ. Đây cũng là dịp mọi người cùng ngồi lại với nhau chia sẻ về mong đợi đối với các hoạt động cần có của APFHD.

 

                                       

 

Vào ngày cuối chương trình, các quốc gia thành viên đã bầu chọn ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2020 như sau:

Chủ tịch: Bà Dương Phương Hạnh, Việt Nam.

Phó Chủ tịch 1: Ông Chhim Kim Hean, Campuchia

Phó Chủ tịch 2: Ông Raphael D. Torralba, Philippines

Tổng thư ký: Ông Isaque Mia, Bangladesh

Thủ quỹ: Bà Tuya Mijiddorj, Mông Cổ

 

Chương trình được tổ chức với sự tài trợ của của Trung tâm Khuyết tật Châu Á – Thái Bình
Dương (APCD), Công ty TNHH Dịch vụ Trợ thính Quang Đức, CBM Pakistan./.

 

Tin CED.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan