Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Đào tạo > Chương trình đọc tín hiệu môi

Giới thiệu

 1. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người nghe bình thường"

- Đối tượng : Giáo viên, phụ huynh, nhân viên tâm lý, nhân viên công tác xã hội, …

- Nội dung : Khái niệm về đọc tín hiệu môi, phương pháp và kỹ năng

- Thời gian : 1 ngày

- Học phí : 500.000 VNĐ/người (bao gồm giải lao và chứng nhận)

* Có nhận dạy riêng theo nhu cầu cá nhân, tổ chức (Học phí đóng theo từng trường hợp).

 

Mẫu đơn đăng kí tại đường dẫn và gửi về email tuyensinh_ced@trungtamkhiemthinh.org :

Đơn đăng ký cho người nghe bình thường:http://www.mediafire.com/file/ggg78mpjy9b52kk/DTHM_Form-dang-ki_ten-hoc-vien.doc

 

2. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người khiếm thính"

- Đối tượng : Học sinh / người khiếm thính
- Nội dung : Học kỹ năng phán đoán, chuyển tải thông điệp để hiểu lời nói qua đọc môi
- Thời gian : 02 tiếng/ buổi (số buổi và giờ học do người học/phụ huynh chọn)
- Học phí :

  • 5 buổi trong tuần: 2.500.000VNĐ/học sinh/tháng
  • 3 buổi trong tuần: 2.000.000 VNĐ/học sinh/tháng
  • 2 buổi trong tuần: 1.500.000 VNĐ/học sinh/tháng