Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Đào tạo > Chương trình ngôn ngữ kí hiệu

Giới thiệu

1. Chương trình học “Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản”

- Đối tượng : Người nghe bình thường, yêu thích ngôn ngữ ký hiệu
- Nội dung : Các vấn đề chính về ngôn ngữ ký hiệu và 10 bài học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản
- Thời gian : 8 buổi, 2 tiếng/buổi
- Học phí : 300.000 VNĐ/người/khóa

- Chứng nhận    : Lệ phí cấp chứng nhận 20.000 VNĐ/chứng nhận

 * Có nhận dạy riêng theo nhu cầu cá nhân, tổ chức (Học phí đóng theo từng trường hợp).

(Đăng kí theo mẫu đơn sau đây và gửi về mail tuyensinh_ced@trungtamkhiemthinh.org

Mẫu đơn đăng ký: http://www.mediafire.com/file/wq4g54qc9nc2re9/NNKH_Form+dang+ky_Ten+hoc+vien.doc