HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022, theo thư mời của Khoa Xã hội học-Công tác xã hội-Đông Nam Á, cô Tô Thị Bích Phương - Phó Giám đốc, đại diện Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người Khiếm thính (CED) tham dự Phiên làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng. Phiên làm việc này nhằm khảo sát công tác đào tạo của Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm CED hợp tác với Khoa Xã hội học-Công tác xã hội-Đông Nam Á tiếp nhận sinh viên Công tác xã hội đến thực tập và làm việc từ năm 2012, và Ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh năm 2020.

Phiên làm việc có 22 đơn vị tham gia đại diện cho tổ chức nhà nước, tổ chức nước ngoài, tổ chức có yếu tố nước ngoài, trường Đại học, doanh nghiệp. Các đơn vị đánh giá rất cao và hài lòng về công tác đào tạo sinh viên của Khoa Xã hội học-Công tác xã hội-Đông Nam Á. Khoa đã cung cấp đầy đủ những kiến thức, kỹ năng để các sinh viên có đủ điều kiện đi thực tập tại cơ sở và khi ra trường làm việc một cách chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.

Dự án đã làm liên quan

TẾT, TẾT, TẾT ĐẾN RỒI!
YOGA VỚI HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip