Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Dự án đang làm » “THÚC ĐẨY VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ BAN ĐẦU VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH THĂM KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH (ĐIẾC, NGHE KÉM, MẤT THÍNH LỰC MUỘN)”

“THÚC ĐẨY VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ BAN ĐẦU VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH THĂM KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH (ĐIẾC, NGHE KÉM, MẤT THÍNH LỰC MUỘN)”

Thứ năm, 16 tháng 07 2020 20:43

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã được Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Justice Initiatives Facilitation Fund – JIFF) phê duyệt dự án “Thúc đẩy việc hỗ trợ pháp lý ban đầu và thực thi chính sách thăm khám, chữa bệnh cho người khiếm thính (điếc/nghe kém/mất thính lực muộn)”.

 

 

Dự án này nhằm hỗ trợ người khiếm thính tại TP. HCM tiếp cận được các dịch vụ y tế công trong thăm khám và chữa bệnh cũng như hỗ trợ một số bệnh viện đáp ứng Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện, Phiên bản 2.0 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT, Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

 

Dự án sẽ được triển khai trong một năm và bao gồm các hoạt động sau:

 

1. Truyền thông: Phối hợp với luật sư/Trung tâm trợ giúp pháp lý tuyên truyền về Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam; Cung cấp thông tin, chính sách pháp luật, quyền lợi được hưởng cho người khiếm thính từ Luật người khuyết tật, Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật, Luật trẻ em, Luật người cao tuổi, Luật bảo hiểm xã hội,…

2. Tập huấn “Kỹ năng hỗ trợ người khiếm thính ở bệnh viện” cho nhân viên Y tế và sinh viên Y tế Cộng đồng.

3. Đào tạo thông dịch Ngôn ngữ ký hiệu.

4. Nghiên cứu: Về tình hình thực thi chính sách hỗ trợ người khiếm thính tiếp cận các dịch vụ y tế công, và Về thực trạng hiểu biết của người khiếm thính về quyền và nhu cầu cần được hỗ trợ trong khám chữa bệnh.

5. Xuất bản Sổ tay hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ người khiếm thính thăm khám và chữa bệnh.

 

Được biết, Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, với sự điều phối của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Chủ đề cho việc kêu gọi các sáng kiến năm nay tập trung vào Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

 

 

Dương Phương Hạnh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED)

Tổng thư ký Liên đoàn Nghe kém Quốc tế (IFHOH)

Chủ tịch Liên đoàn Nghe kém Châu Á – Thái Bình Dương (APFHD)

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan