Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Dự án đang làm » DỰ ÁN “THÚC ĐẨY VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ BAN ĐẦU VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH THĂM KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH (ĐIẾC, NGHE KÉM, MẤT THÍNH LỰC MUỘN)”

DỰ ÁN “THÚC ĐẨY VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ BAN ĐẦU VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH THĂM KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH (ĐIẾC, NGHE KÉM, MẤT THÍNH LỰC MUỘN)”

Thứ sáu, 16 tháng 10 2020 10:32

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đang từng bước triển khai dự án do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Justice Initiatives Facilitation Fund – JIFF) phê duyệt “Thúc đẩy việc hỗ trợ pháp lý ban đầu và thực thi chính sách thăm khám, chữa bệnh cho người khiếm thính (điếc/nghe kém/mất thính lực muộn)”.

 

Dự án này nhằm hỗ trợ người khiếm thính tại TP. HCM tiếp cận được các dịch vụ y tế công trong thăm khám và chữa bệnh cũng như hỗ trợ một số bệnh viện đáp ứng Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện, Phiên bản 2.0 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT, Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

 

Dự án sẽ được triển khai trong một năm và bao gồm các hoạt động sau:

1. Truyền thông: Phối hợp với luật sư/Trung tâm trợ giúp pháp lý tuyên truyền về Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam; Cung cấp thông tin, chính sách pháp luật, quyền lợi được hưởng cho người khiếm thính từ Luật người khuyết tật, Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật, Luật trẻ em, Luật người cao tuổi, Luật bảo hiểm xã hội,…

2. Tập huấn “Kỹ năng hỗ trợ người khiếm thính ở bệnh viện” cho nhân viên Y tế và sinh viên Y tế Cộng đồng.

3. Đào tạo thông dịch Ngôn ngữ ký hiệu.

4. Nghiên cứu: Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu bệnh nhân khiếm thính: Khảo sát trường hợp “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam”.

5. Xuất bản Sổ tay hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ người khiếm thính thăm khám và chữa bệnh.

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan