Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Dự án đang làm » HỘI THẢO TẬP HUẤN “KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU TRONG DỰ ÁN CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)”

HỘI THẢO TẬP HUẤN “KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU TRONG DỰ ÁN CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)”

Thứ ba, 04 tháng 08 2020 08:42

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) được mời tham gia tập huấn về “Khảo sát và Nghiên cứu trong Dự án của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư Pháp (JIFF)” từ ngày 30/7 đến ngày 1/8/2020 tại Hà Nội.

 

Hai ngày đầu chương trình tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về khảo sát và nghiên cứu trong khuôn khổ các dự án của các đơn vị nhận tài trợ từ Quỹ JIFF. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức được góp ý, hoàn thiện đề cương khảo sát nghiên cứu của mình theo những chuẩn mực khoa học và quy định của Quỹ JIFF.

 

Vào ngày cuối cùng của chương trình tập huấn, các đơn vị nhận tài trợ được giới thiệu về chính sách bảo hộ an toàn con người cũng như những yêu cầu, quy định nghiêm ngặt về quản lý tài chính của Oxfam. Các tình huống vi phạm chính sách bảo hộ an toàn và vi phạm tài chính cũng đã được đưa ra thảo luận.

 

 

 

CED đang cố hết sức để thực hiện tốt nhất có thể dự án được chọn tài trợ.

 

Tin CED.

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan