Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Dự án đang làm » HỘI THẢO TẬP HUẤN “LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DỰ ÁN CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)”

HỘI THẢO TẬP HUẤN “LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DỰ ÁN CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)”

Thứ bảy, 29 tháng 08 2020 03:03

HỘI THẢO TẬP HUẤN “LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DỰ ÁN CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)”

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) được mời tham gia trực tuyến về “Tập huấn lồng ghép giới trong các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức nhận tài trợ đợt 2” vào hai ngày,  27-28/08/2020.

 

Tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết chung giữa các đơn vị nhận tài trợ về bình đẳng giới, lồng ghép giới. Đồng thời, tạo điều kiện để các đơn vị chia sẻ giá trị bình đẳng giới trong quá trình thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý của các sáng kiến/dự án.

 

 

 

 

 

CED đang cố hết sức để thực hiện tốt nhất có thể dự án được chọn tài trợ.

 

Tin CED.

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan