Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Dự án đang làm » HỘI THẢO TẬP HUẤN “QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC NHẬN TÀI TRỢ LẦN THỨ HAI – QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)"

HỘI THẢO TẬP HUẤN “QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC NHẬN TÀI TRỢ LẦN THỨ HAI – QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)"

Thứ năm, 16 tháng 07 2020 20:57

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) được mời tham gia tập huấn về “Quản lý dự án dành cho các tổ chức nhận tài trợ lần thứ hai – Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư Pháp (JIFF)” vào hai ngày 24-25/6/2020 tại Hà Nội.

 

 

Tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các đơn vị nhận tài trợ từ Quỹ JIFF về quản lý thực hiện dự án, giám sát tiến độ thực hiện và quản lý tài chính dự án. 

 

Tập huấn cũng thông tin các yêu cầu về quản lý của dự án EU JULE JIFF, qua đó đảm bảo tất cả các đối tác nhận tài trợ được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để quản lý dự án và tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của EU và Oxfam. 

 

 

 

Đây là tập huấn cần có sự tham gia của tất cả các tổ chức trước khi nhận tài trợ từ Quỹ JIFF.

 

CED đang cố hết sức để thực hiện tốt nhất có thể dự án được chọn tài trợ.

 

Tin CED.

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan