HỌP VỚI NHÓM LẬP TRÌNH THIẾT KẾ WEB DẠY NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

Nhận thấy nhu cầu lớn và nguyện vọng từ người học khắp cả nước và tiếp nối hoạt động tập huấn về ngôn ngữ ký hiệu, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã hợp tác ...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH Ở BỆNH VIỆN (KHÓA 8 - BUỔI 3&4)

Ngày 30-31/10/2021, Cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc CED đã tập huấn online cho 30 học viên là sinh viên y khoa, sinh viên công tác xã hội, nhân viên y tế ở TPHCM, Cà Mau, Hải Phòng ...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH Ở BỆNH VIỆN KHÓA 8

Ngày 23-24/10/2021, Cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc CED đã tập huấn online cho 32 học viên là sinh viên y khoa, sinh viên công tác xã hội, nhân viên y tế ở TPHCM, Cà Mau, Hải ...

BUỔI SINH HOẠT NHÓM BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NNKH (BUỔI 4)

Ngày 20/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tổ chức buổi sinh hoạt thứ tư trong hoạt động chuỗi sáu buổi sinh hoạt hàng tháng sau khóa “Bồi dưỡng ...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH Ở BỆNH VIỆN KHÓA 6&7 - NHÓM THỰC HÀNH 1

Trong hai sáng cuối tuần 09-10/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã tổ chức hai buổi thực hành ngôn ngữ ký hiệu online cho 24 học viên nhóm thực hành ...

Giới thiệu

 1. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người nghe bình thường" - Đối tượng : Giáo viên, phụ huynh, nhân viên tâm lý, nhân viên công tác xã hội, … - Nội dung : Khái niệm về đọc tín ...

Giới thiệu

1. Chương trình học “Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản” - Đối tượng : Người nghe bình thường, yêu thích ngôn ngữ ký hiệu - Nội dung : Các vấn đề chính về ngôn ngữ ký hiệu và 10 bài học ngôn ...

LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU Y TẾ - TỔNG KẾT

  Ngày 28/09/2021, lớp Ngôn Ngữ Ký Hiệu Y Tế online đã có buổi học cuối cùng với 51 học viên là giáo viên trường chuyên biệt và phụ huynh trẻ khiếm thính ở TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, ...

NGÀY QUỐC TẾ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU 23/9

  Vừa qua vào ngày 23/09/2021 đã diễn ra Ngày Quốc tế Ngôn ngữ ký hiệu kỉ niệm lần thứ 4 với chủ đề: Kí hiệu và Quyền con người, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ngôn ...

LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU Y TẾ - BUỔI 4

  Ngày 20/09/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tiếp tục triển khai tuần thứ hai trong khóa học 8 buổi của lớp Ngôn Ngữ Ký Hiệu Y Tế online với 47 học ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip