Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Tin tức

PHIẾU KHẢO SÁT NGÀY THÍNH LỰC THẾ GIỚI 2020

PHIẾU KHẢO SÁT NGÀY THÍNH LỰC THẾ GIỚI 2020

PHIẾU KHẢO SÁT   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đang tiến hành khảo sát cho Ngày Thính lực Thế giới (World Hearing Day – WHD).  Khảo sát này sẽ được sử dụng bởi CED để báo cáo về nhận thức của cộng đồng liên quan tới mất thính lực, chăm sóc tai và thính lực; và được chia sẻ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dùng cho báo cáo về WHD 2020. Dù Bạn là người khiếm thính (Điếc, nghe kém, mất thính lực muộn) hay người nghe bình thường, Bạn được mong đợi điền vào Phiếu kháo sát này. CED cam đoan mọi thông tin cung cấp là riêng tư và bảo mật; chỉ sử dụng cho mục đích khảo sát; và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.    Vui lòng điền Phiếu khảo sát tại  https://forms.gle/HUTsdmU3cfNJXuC77 ...

Hỗ trợ cộng đồng

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO NĂM 2019

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO NĂM 2019

    CED đã tặng 140 máy trợ thính cho 113 trẻ và người khiếm thính trưởng thành (61 nam, 52 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 32 máy trợ thính Tháng 2: tặng 3 máy trợ thính Tháng 3: tặng 13 máy trợ thính Tháng 4: tặng 13 máy trợ thính Tháng 5: tặng 9 máy trợ thính Tháng 6: tặng 9 máy trợ thính Tháng 7: tặng 5 máy trợ thính Tháng 8: tặng 11 máy trợ thính Tháng 9: tặng 2 máy trợ thính Tháng 10: tặng 21 máy trợ thính Tháng 11: tặng 6 máy trợ thính Tháng 12: tặng 16 máy trợ thính   CED đã đạt được mục tiêu là tặng 100 máy trợ thính trong năm 2019.   Cám ơn tất cả các nhà tài trợ đã hợp tác hỗ trợ.       CED ...

Thông báo