Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Tin tức

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: "NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4"

  Nhằm giới thiệu cho các học sinh biết về Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/04, Trung tâm CED đã tổ chức một tiết học ngoại khóa về chủ đề này.     Ngày Người Khuyết tật Việt Nam ra đời vào năm 1998 nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết của cộng đồng về vấn đề khuyết tật và huy động sự hỗ trợ của xã hội cho người khuyết tật, đồng thời nâng cao nhận thức và lợi ích của người khuyết tật trong mọi mặt của đời sống.   Đối với học sinh của CED, mục đích của tiết ngoại khóa này là giúp các em biết được các dạng khuyết tật, những khó khăn của từng dạng khuyết tật và các mẫu gương Người Khuyết tật có nghị lực phi thường.     Đầu tiên các em được học về khái niệm Người Khuyết tật và các dạng khuyết tật. Một số em nhớ ...

Hỗ trợ cộng đồng

BÁO CÁO

BÁO CÁO "QUỸ MÁY TRỢ THÍNH CỦA CED" THÁNG 3/2019

  Trong tháng 03 năm 2019, Quỹ máy trợ thính của CED đã tặng 10 máy mới cho 8 trẻ khiếm thính gia đình nghèo ở Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long Xuyên, Bình Thuận, Đà Nẵng, Nam Định và Yên Bái.   Trịnh Lữ Phương Oanh: 2 máy (Tp.HCM) Đặng Hoàng Long Quân: 1 máy (Tp.HCM) Vũ Lộc Thiên Phúc: 1 máy (Bình Dương) Lê Đức Dũng: 1 máy (Bình Dương) Nguyễn Bảo Thy: 1 máy (Long Xuyên) Lê Ngọc Cẩm Ly: 2 máy (Bình Thuận) Nguyễn Thị Hương: 1 máy (Nam Định) Lê Trâm Anh: 1 máy (Yên Bái)           Em Đặng Hoàng Long Quân                                Em Trịnh Lữ Phương Oanh                              Em Vũ Lộc Thiên Phúc   Thay ...

Thông báo