Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Tin tức

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2019

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2019

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)   Ngày 2/12/2019, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) được Quỹ Khuyến Học Việt – Mỹ (VASF) và Trung tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) đã trao tặng 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 50% học phí (tương đương 1,5 triệu/tháng), cho học sinh khiếm thính và người khiếm thính trưởng thành mù chữ theo học một năm tại CED. Các chương trình trẻ và người khiếm thính có thể đăng ký nhận học bổng là: 1. Chương trình dự bị lớp 1, 2. Chương trình Giáo dục Hướng nghiệp Hòa nhập, 3. Chương trình xóa mù chữ cho người khiếm thính trưởng thành chưa từng qua trường lớp dưới 50 tuổi. Thông tin chi tiết tại: http://www.ced.org.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-ced/thong-bao-chuong-trinh-trao-tang-hoc-bong.html   Ngày ...

Hỗ trợ cộng đồng

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO NĂM 2019

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO NĂM 2019

    CED đã tặng 140 máy trợ thính cho 113 trẻ và người khiếm thính trưởng thành (61 nam, 52 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 32 máy trợ thính Tháng 2: tặng 3 máy trợ thính Tháng 3: tặng 13 máy trợ thính Tháng 4: tặng 13 máy trợ thính Tháng 5: tặng 9 máy trợ thính Tháng 6: tặng 9 máy trợ thính Tháng 7: tặng 5 máy trợ thính Tháng 8: tặng 11 máy trợ thính Tháng 9: tặng 2 máy trợ thính Tháng 10: tặng 21 máy trợ thính Tháng 11: tặng 6 máy trợ thính Tháng 12: tặng 16 máy trợ thính   CED đã đạt được mục tiêu là tặng 100 máy trợ thính trong năm 2019.   Cám ơn tất cả các nhà tài trợ đã hợp tác hỗ trợ.       CED ...

Thông báo