Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Đào tạo > Chương trình can thiệp sớm

Chương trình Can thiệp sớm

Chương trình học “Can thiệp sớm”


- Đối tượng : Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ. (từ 3 đến 5 tuổi)
- Nội dung :

  • Luyện lắng nghe, nói, phát triển kỹ năng ngôn ngữ.
  • Hình thành kỹ năng giao tiếp, phát triển tư duy.
  • Hướng dẫn và cung cấp kiến thức cho phụ huynh phương pháp luyện nghe, nói cho trẻ khiếm thính.

- Thời gian : 01 tiếng/buổi (số buổi học tùy theo sự lựa chọn của phụ huynh).
- Học phí : 150.000 VNĐ/buổi