Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Tin tức

THẢO LUẬN VỀ

THẢO LUẬN VỀ "GÓI HỖ TRỢ WIN - WIN FOR VIET NAM"

  Ngày 27/07/2021, Cô Bùi Thị Ngọc - đại diện Trung Tâm Nghiên Cứu Giaó Dục Người Khiếm Thính (CED) – tham dự buổi thảo luận  về “Gói hỗ trợ Win – Win for Viet Nam” do đội ngũ  “Win – Win for Việt Nam’” tổ chức.   Gói hỗ trợ các tổ chức xã hội (CSO) hợp tác với Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (Gọi tắt là Gói hỗ trợ Win - Win) trị giá 100.000 Euro là một trong những sáng kiến của CSVHub nhằm kết nối các dự án và cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau tạo giá trị chung (CSV). Đồng thời, gói hỗ trợ Win - Win cũng sẽ là cơ hội cho các CSO xây dựng nguồn tài chính ổn định để phát triển dự án trong dài hạn.   Qua buổi thảo luận, Ban Tổ Chức đã hướng dẫn chi tiết cho các tổ chức về  quy trình, thủ tục ...

Hỗ trợ cộng đồng

Thông điệp 1

Thông điệp 1

  Để người Điếc được hỗ trợ trong giao tiếp và được thấu hiểu, ngôn ngữ ký hiệu cần được xem là một ngành học tại một số trường Đại học, đặc biệt trường có Khoa Ngoại ngữ.   Sự đóng góp ý kiến của các BẠN sẽ giúp cho: “NGƯỜI KHIẾM THÍNH ĐƯỢC LẮNG NGHE”.      

Thông báo