Vận động Chính sách / Biện hộ

CED được Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội mời tham gia đóng góp ý kiến liên quan tới lĩnh vực khuyết tật, Doanh nghiệp xã hội; CED được các cơ quan chức năng khác mời tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực giáo dục và hòa nhập người khuyết tật …

 

CED làm việc với các trường hòa nhập … vận động cho trẻ khiếm thính được nhập học;
chia sẻ kỹ năng hỗ trợ, tiêu chí đánh giá trẻ …

 

CED làm việc với phụ huynh, giúp năng cao năng lực, thay đổi nhận thức … gia đình chính là tác nhân làm nên sự thành công ở trẻ khuyết tật; gia đình phải có kiến thức và thông tin để hỗ trợ trẻ khiếm thính hòa nhập.

 

CED làm việc với cộng đồng bên ngoài chia sẻ về tiềm năng, sức mạnh, giá trị của người khiếm thính “nếu được cho cơ hội, được hỗ trợ, người khiếm thính cũng là tác nhân xây dựng cộng đồng”.

 

Hàng năm, CED tổ chức ít nhất một hội thảo về các vấn đề liên quan tới người khiếm thính nhằm vận động chính sách. Gần đây nhất là hội thảo “Đường vào đại học cho học sinh điếc”. Nếu biết rằng, Việt Nam chỉ có trường cấp hai cho người điếc” thì việc vào được đại học là một minh chứng về năng lực học tập và sự nỗ lực cuả người điếc. CED đã thành công trong việc hỗ trợ học sinh điếc và đại học và hội thảo nêu trên là một chương trình vận động chính sách: (1) Hãy tạo điều kiện, hãy hợp tác hỗ trợ để ngươi điếc có thể học đại học; (2) Quy trình hỗ trợ như thế nào? (3) Người điếc cần nỗ lực tiếp thu giáo dục, để có kiến thức,hiểu biết, chứ không nên trông chờ nhà trường ưu ái; (4) Không cần thành lập trường cấp ba chuyên biệt cho người điếc mà hãy hỗ trợ người điếc học ở hòa nhập cấp ba tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

 

CED cũng tham gia chia sẻ tại nhiều hội thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề liên quan tới lĩnh vực khiếm thính …

CED thực hiện “Vận động chính sách” nhằm hướng tới:
- Khi chính sách chưa được ban hành: vận động hướng tới việc soạn thảo, ban hành chính sách mới.
- Khi chính sách đã được ban hành: vận động nhằm vào việc tạo môi trường thuận lợi/ủng hộ việc thực thi chính sách ở tất cả các cấp.
- Khi chính sách đã được thực hiện sau một giai đoạn: vận động nhằm vào việc điều chỉnh, bổ sung để chính sách sát với thực tế cuộc sống - hoặc thậm chí đề nghị bỏ hẳn chính sách đó khi không phù hợp./.

 

  

 

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip