Chương trình đọc tín hiệu môi - Thông báo khai giảng

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ĐỌC TÍN HIỆU MÔI NGÀY 16/11/2019

  Thông báo khai giảng lớp Đọc tín hiệu môi   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp “Kỹ năng đọc tín hiệu môi (ĐTHM)”. Trình độ             ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ĐỌC TÍN HIỆU MÔI NGÀY 06/07/2019

  Thông báo khai giảng lớp Đọc tín hiệu môi   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp “Kỹ năng đọc tín hiệu môi (ĐTHM)”. Trình độ             ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ĐỌC TÍN HIỆU MÔI NGÀY 06/04/2019

  Thông báo khai giảng lớp Đọc tín hiệu môi   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp “Kỹ năng đọc tín hiệu môi (ĐTHM)”. Trình độ             ...

Thông báo khai giảng lớp Đọc tín hiệu môi ngày 12/5/2018

Thông báo khai giảng lớp Đọc tín hiệu môi   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp “Kỹ năng đọc tín hiệu môi (ĐTHM)”. Trình độ               ...

Thông báo khai giảng lớp Đọc tín hiệu môi tháng 4/2018

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp ‘Kỹ năng đọc tín hiệu môi (ĐTHM)”. Trình độ: Cơ bản Nội dung: Khái niệm về đọc tín hiệu môi, Phương ...

Khóa học “Đọc tín hiệu môi” ngày 07/4/2018

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tổ chức khóa học “Đọc tín hiệu môi” hàng tháng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phương pháp giáo dục trẻ khiếm thính hiện nay tại ...

Thông báo khai giảng lớp Đọc tín hiệu môi tháng 11/2017

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp ‘Kỹ năng đọc tín hiệu môi (ĐTHM)”. Trình độ                    : Cơ bảnNội dung                    : ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip