Giới thiệu

1. Chương trình học “Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản”

- Đối tượng : Người nghe bình thường, yêu thích ngôn ngữ ký hiệu
- Nội dung : Các vấn đề chính về ngôn ngữ ký hiệu và 10 bài học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản
- Thời gian : 8 buổi, 2 tiếng/buổi
- Học phí : 300.000 VNĐ/người/khóa

- Chứng nhận    : Lệ phí cấp chứng nhận 20.000 VNĐ/chứng nhận

 * Có nhận dạy riêng theo nhu cầu cá nhân, tổ chức (Học phí đóng theo từng trường hợp).

(Đăng kí theo mẫu đơn sau đây và gửi về mail tuyensinh_ced@trungtamkhiemthinh.org

Mẫu đơn đăng ký: http://www.mediafire.com/file/wq4g54qc9nc2re9/NNKH_Form+dang+ky_Ten+hoc+vien.doc

  

   

                             

 

 

 

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip