Chương Trình Ngôn Ngữ Kí Hiệu

1. Chương trình học “Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản”

- Đối tượng : Người nghe bình thường, yêu thích ngôn ngữ ký hiệu
- Nội dung : Các vấn đề chính về ngôn ngữ ký hiệu và 10 bài học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản
- Thời gian : 8 buổi, 2 tiếng/buổi
- Học phí : 300.000 VNĐ/người/khóa

- Chứng nhận    : Lệ phí cấp chứng nhận 50.000 VNĐ/chứng nhận

 * Có nhận dạy riêng theo nhu cầu cá nhân, tổ chức (Học phí đóng theo từng trường hợp).

(Đăng kí theo mẫu đơn sau đây và gửi về mail: info@ced.org.vn 

Mẫu đơn đăng ký: http://www.mediafire.com/file/wq4g54qc9nc2re9/NNKH_Form+dang+ky_Ten+hoc+vien.doc

  

   

                             

 

 

 

Chương trình đào tạo liên quan

Chương Trình Đọc Tín Hiệu Môi
Chương trình chuyên biệt
Chương trình Hòa nhập
Chương trình Can thiệp sớm

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip