Chương trình Can thiệp sớm

Chương trình học “Can thiệp sớm”


- Đối tượng : Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ. (từ 3 đến 5 tuổi)
- Nội dung :

  • Luyện lắng nghe, nói, phát triển kỹ năng ngôn ngữ.
  • Hình thành kỹ năng giao tiếp, phát triển tư duy.
  • Hướng dẫn và cung cấp kiến thức cho phụ huynh phương pháp luyện nghe, nói cho trẻ khiếm thính.

- Thời gian : 01 tiếng/buổi (số buổi học tùy theo sự lựa chọn của phụ huynh).
- Học phí : 150.000 VNĐ/buổi

 

     

 

Chương trình đào tạo liên quan

Chương Trình Đọc Tín Hiệu Môi
Chương Trình Ngôn Ngữ  Kí Hiệu
Chương trình chuyên biệt
Chương trình Hòa nhập

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip