Chương trình Can thiệp sớm

Chương trình học “Can thiệp sớm”


- Đối tượng : Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ. (từ 3 đến 5 tuổi)
- Nội dung :

  • Luyện lắng nghe, nói, phát triển kỹ năng ngôn ngữ.
  • Hình thành kỹ năng giao tiếp, phát triển tư duy.
  • Hướng dẫn và cung cấp kiến thức cho phụ huynh phương pháp luyện nghe, nói cho trẻ khiếm thính.

- Thời gian : 01 tiếng/buổi (số buổi học tùy theo sự lựa chọn của phụ huynh).
- Học phí : 150.000 VNĐ/buổi

 

     

 

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip