Chương Trình Đọc Tín Hiệu Môi

 1. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người nghe bình thường"

- Đối tượng : Giáo viên, phụ huynh, nhân viên tâm lý, nhân viên công tác xã hội, …

- Nội dung : Khái niệm về đọc tín hiệu môi, phương pháp và kỹ năng

- Thời gian : 1 ngày

- Học phí : 500.000 VNĐ/người (bao gồm giải lao và chứng nhận)

* Có nhận dạy riêng theo nhu cầu cá nhân, tổ chức (Học phí đóng theo từng trường hợp).

 

Mẫu đơn đăng kí tại đường dẫn và gửi về email tuyensinh_ced@trungtamkhiemthinh.org :

Đơn đăng ký cho người nghe bình thường:http://www.mediafire.com/file/ggg78mpjy9b52kk/DTHM_Form-dang-ki_ten-hoc-vien.doc

 

2. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người khiếm thính"

- Đối tượng : Học sinh / người khiếm thính
- Nội dung : Học kỹ năng phán đoán, chuyển tải thông điệp để hiểu lời nói qua đọc môi
- Thời gian : 02 tiếng/ buổi (số buổi và giờ học do người học/phụ huynh chọn)
- Học phí :

  • 5 buổi trong tuần: 2.500.000VNĐ/học sinh/tháng
  • 3 buổi trong tuần: 2.000.000 VNĐ/học sinh/tháng
  • 2 buổi trong tuần: 1.500.000 VNĐ/học sinh/tháng

 

  

 

  

Chương trình đào tạo liên quan

Chương Trình Ngôn Ngữ  Kí Hiệu
Chương trình chuyên biệt
Chương trình Hòa nhập
Chương trình Can thiệp sớm

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip