Giới thiệu

 1. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người nghe bình thường"

- Đối tượng : Giáo viên, phụ huynh, nhân viên tâm lý, nhân viên công tác xã hội, …

- Nội dung : Khái niệm về đọc tín hiệu môi, phương pháp và kỹ năng

- Thời gian : 1 ngày

- Học phí : 500.000 VNĐ/người (bao gồm giải lao và chứng nhận)

* Có nhận dạy riêng theo nhu cầu cá nhân, tổ chức (Học phí đóng theo từng trường hợp).

 

Mẫu đơn đăng kí tại đường dẫn và gửi về email tuyensinh_ced@trungtamkhiemthinh.org :

Đơn đăng ký cho người nghe bình thường:http://www.mediafire.com/file/ggg78mpjy9b52kk/DTHM_Form-dang-ki_ten-hoc-vien.doc

 

2. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người khiếm thính"

- Đối tượng : Học sinh / người khiếm thính
- Nội dung : Học kỹ năng phán đoán, chuyển tải thông điệp để hiểu lời nói qua đọc môi
- Thời gian : 02 tiếng/ buổi (số buổi và giờ học do người học/phụ huynh chọn)
- Học phí :

  • 5 buổi trong tuần: 2.500.000VNĐ/học sinh/tháng
  • 3 buổi trong tuần: 2.000.000 VNĐ/học sinh/tháng
  • 2 buổi trong tuần: 1.500.000 VNĐ/học sinh/tháng

 

  

 

  

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip