Tầm nhìn, Sứ mệnh, Sơ đồ tổ chức

Trung Tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập  và phục vụ vì người khiếm thính


Tầm nhìn:
      “Trở thành Trung tâm phát triển năng lực người khiếm thính hàng đầu Việt Nam”


Sứ mệnh:
      CED cam kết giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình ảnh tích cực về cộng đồng khiếm thính và là cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.


Giá trị cốt lõi:
      Niềm tin:
      Tin vào phẩm chất người của người khiếm thính “Nếu có cơ hội học tập và việc làm, người khiếm thính có thể làm được mọi việc”.
      Tôn trọng:
      Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Tổ chức, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
      Tuân thủ
      Tuân thủ Luật pháp, các nguyên tắc đạo đức.

 
Trong trang web này, bạn sẽ hiểu thêm về cuộc sống của người khiếm thính cũng như cách thức hoạt động của CED. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) là tiếng nói của cộng đồng người khiếm thính Việt Nam. CED đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao năng lực và chất lượng sống của người khiếm thính giúp họ trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
 
 Sơ đồ tổ chức:
 
 
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED)
 
Địa chỉ: Số 96/14A, Đường Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 
Điện thoại: 84 028 6683 7494.
Email: info@ced.org.vn