Chương Trình Hỗ Trợ Người Khiếm Thính Ở Bệnh Viện

 

1. Mong đợi sau khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có

 

  • Kiến thức: biết được các phân loại khiếm thính theo phương tiện giao tiếp, những khó khăn và giải pháp hỗ trợ.
  • Kỹ năng: có kỹ năng về ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, ngôn ngữ ký hiệu trong Y tế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hỗ trợ. Xây dựng được quy trình hỗ trợ bệnh nhân khiếm thính ở bệnh viện.
  • Thái độ: có nhận thức đúng về cách giao tiếp, cư xử và hỗ trợ đúng mức.

 

2. Đối tượng: Nhân viên y tế (Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên công tác xã hội, thư ký bác sĩ, …)

 

3. Thời gian: 3 ngày

 

4.Học phí : 1,500,000 VNĐ/người (Lớp ít nhất 15 người)

 

5. Phí chứng nhận : 50.000 VNĐ/chứng nhận

 

6. Nội dung

 

Stt

Tgian

Nội dung

Diễn giải

Ngày thứ 1

 

Sáng

Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ ký hiệu (NNKH)

-Kỹ thuật ra dấu

-Bảng chữ cái

-NNKH cơ bản

 

Chiều

Ngôn ngữ ký hiệu Y tế

-Các bệnh

-Giao tiếp thông thường

Ngày thứ 2

 

Sáng

Ngôn ngữ ký hiệu Y tế

-Giao tiếp thăm khám bệnh

 

Chiều

Ngôn ngữ ký hiệu Y tế

-Thực hành theo nhóm

Ngày thứ 3

 

Sáng

Đọc tín hiệu môi

-Các yếu tố ảnh hưởng

-Thực hành

 

Chiều

Kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ

-Những khó khăn của người khiếm thinh

-Kỹ năng hỗ trợ

-Xây dựng quy trình hỗ trợ người khiếm thính ở bệnh viện

 

 

 

Chương trình đào tạo liên quan

Chương Trình Đọc Tín Hiệu Môi
Chương Trình Ngôn Ngữ  Kí Hiệu
Chương trình chuyên biệt
Chương trình Hòa nhập
Chương trình Can thiệp sớm

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip