Giới thiệu

 

1. Mong đợi sau khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có

 

  • Kiến thức: biết được các phân loại khiếm thính theo phương tiện giao tiếp, những khó khăn và giải pháp hỗ trợ.
  • Kỹ năng: có kỹ năng về ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, ngôn ngữ ký hiệu trong Y tế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hỗ trợ. Xây dựng được quy trình hỗ trợ bệnh nhân khiếm thính ở bệnh viện.
  • Thái độ: có nhận thức đúng về cách giao tiếp, cư xử và hỗ trợ đúng mức.

 

2. Đối tượng: Nhân viên y tế (Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên công tác xã hội, thư ký bác sĩ, …)

 

3. Thời gian: 3 ngày

 

4.Học phí : 1,500,000 VNĐ/người (Lớp ít nhất 15 người)

 

5. Phí chứng nhận : 50.000 VNĐ/chứng nhận

 

6. Nội dung

 

Stt

Tgian

Nội dung

Diễn giải

Ngày thứ 1

 

Sáng

Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ ký hiệu (NNKH)

-Kỹ thuật ra dấu

-Bảng chữ cái

-NNKH cơ bản

 

Chiều

Ngôn ngữ ký hiệu Y tế

-Các bệnh

-Giao tiếp thông thường

Ngày thứ 2

 

Sáng

Ngôn ngữ ký hiệu Y tế

-Giao tiếp thăm khám bệnh

 

Chiều

Ngôn ngữ ký hiệu Y tế

-Thực hành theo nhóm

Ngày thứ 3

 

Sáng

Đọc tín hiệu môi

-Các yếu tố ảnh hưởng

-Thực hành

 

Chiều

Kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ

-Những khó khăn của người khiếm thinh

-Kỹ năng hỗ trợ

-Xây dựng quy trình hỗ trợ người khiếm thính ở bệnh viện

 

 

 

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip