Tham vấn đồng cảnh / Tư vấn

CED thực hiện tham vấn, tư vấn cho người/trẻ khiếm thính, phụ huynh của người/trẻ khiếm thính; tất cả những cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực khiếm thính (điếc/nghe kém/mất thính lực muộn).

 

CED tìm hiểu đặc điểm tính cách, môi trường sống của người/trẻ khiếm thính và cùng thảo luận với phụ huynh: cách tạo điều kiện hỗ trợ người/trẻ khiếm thính học tập và phát triển cả vể kiến thức, tư duy lẫn kỹ năng sống.

 

Ngoài ra, CED còn được mời tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong giao tiếp, làm việc với người/trẻ khiếm thính cho sinh viên ở các trường, các công ty, các nhóm ở nhiều tổ chức khác nhau từ Nam ra Bắc,…

 

Trong năm 2016, CED đã thực hiện 488 lượt tư vấn, tham vấn trong các lĩnh vực: khiếm thính (điếc/nghe kém); việc làm/công ty; tổ chức/trường; ngôn ngữ ký hiệu; giới thiệu đo thính lực, tư vấn máy trợ thính…

 

CED luôn cố gắng để dịch vụ tham vấn, tư vấn được nhiều người sử dụng hơn; tiếp tục phát triển hơn cả về quy mô lẫn chất lượng của dịch vụ.

 

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip