Dự án đang làm

HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Sáng ngày 22/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã tham dự buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm từ hoạt động của các dự án nhận tài trợ đợt hai của Quỹ ...

BUỔI SINH HOẠT NHÓM BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NNKH (BUỔI 4)

Ngày 20/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tổ chức buổi sinh hoạt thứ tư trong hoạt động chuỗi sáu buổi sinh hoạt hàng tháng sau khóa “Bồi dưỡng ...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH Ở BỆNH VIỆN KHÓA 6-7 - NHÓM THỰC HÀNH 2

Trong hai sáng cuối tuần 16-17/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã tổ chức hai buổi thực hành ngôn ngữ ký hiệu online cho 14 học viên nhóm thực hành ...

NGƯỜI KHIẾM THÍNH CẦN CÓ GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC QUYỀN LỢI NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH.

  Theo Luật Người khuyết tật 2010 quy định những Quyền và Chính sách tiêu biểu mà người khuyết tật được hưởng như sau:   - Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội   - Được chăm ...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH Ở BỆNH VIỆN KHÓA 6&7 - NHÓM THỰC HÀNH 1

Trong hai sáng cuối tuần 09-10/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã tổ chức hai buổi thực hành ngôn ngữ ký hiệu online cho 24 học viên nhóm thực hành ...

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ PHÁP LÝ

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED) đã thực hiện các buổi truyền thông về "Thúc đẩy việc hỗ trợ pháp lý ban đầu và thực thi chính sách thăm, khám chữa bệnh cho ...

LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU Y TẾ - TỔNG KẾT

  Ngày 28/09/2021, lớp Ngôn Ngữ Ký Hiệu Y Tế online đã có buổi học cuối cùng với 51 học viên là giáo viên trường chuyên biệt và phụ huynh trẻ khiếm thính ở TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, ...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH Ở BỆNH VIỆN (KHOÁ 6&7 BUỔI 3)

  Ngày 25/09/2021, Cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc CED đã tập huấn online cho 44 học viên là nhân viên công tác xã hội, giáo viên trường chuyên biệt, phụ huynh trẻ khiếm thính, ...

LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU Y TẾ - BUỔI 4

  Ngày 20/09/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tiếp tục triển khai tuần thứ hai trong khóa học 8 buổi của lớp Ngôn Ngữ Ký Hiệu Y Tế online với 47 học ...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH Ở BỆNH VIỆN (KHOÁ 6&7 BUỔI 1&2)

  Ngày 18-19/09/2021, Cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc CED đã tập huấn online cho 55 học viên là nhân viên công tác xã hội, giáo viên trường chuyên biệt, phụ huynh trẻ khiếm thính, ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip