Báo cáo hoạt động

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 12 NĂM 2020

CED đã tặng 75 máy trợ thính cho 50 trẻ/người khiếm thính (25 nam, 25 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thính Tháng 2: tặng 01 máy ...

QUỸ QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 10 NĂM 2020

CED đã tặng 56 máy trợ thính cho 31 trẻ/người khiếm thính (16 nam, 15 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thính Tháng 2: tặng 01 máy ...

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 8 NĂM 2020

CED đã tặng 49 máy trợ thính cho 28 trẻ/người khiếm thính (15 nam, 13 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thính Tháng 2: tặng 01 máy ...

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 7 NĂM 2020

CED đã tặng 40 máy trợ thính cho 22 trẻ/người khiếm thính (12 nam, 10 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thính Tháng 2: tặng 01 máy ...

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 6 NĂM 2020

  CED đã tặng 32 máy trợ thính cho 17 trẻ/người khiếm thính (9 nam, 8 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thính Tháng 2: tặng 01 máy ...

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 5 NĂM 2020

CED đã tặng 23 máy trợ thính cho 12 trẻ/người lớn khiếm thính (7 nam, 5 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thính Tháng 2: tặng 01 máy ...

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 4 NĂM 2020

  CED đã tặng 12 máy trợ thính cho 9 trẻ khiếm thính (5 nam, 4 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thínhTháng 2: tặng 01 máy trợ ...

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO THÁNG 3 NĂM 2020

  CED đã tặng 12 máy trợ thính cho 9 trẻ khiếm thính (5 nam, 4 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 01 máy trợ thínhTháng 2: tặng 01 máy trợ ...

QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ KHIẾM THÍNH GIA ĐÌNH NGHÈO NĂM 2019

    CED đã tặng 140 máy trợ thính cho 113 trẻ và người khiếm thính trưởng thành (61 nam, 52 nữ) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như sau:   Tháng 1: tặng 32 máy trợ thính ...

BÁO CÁO "QUỸ MÁY TRỢ THÍNH CỦA CED" THÁNG 11/2019

Báo cáo “Quỹ máy trợ thính của CED”: Trong tháng 11 năm 2019, Quỹ máy trợ thính của CED đã tặng 6 máy cho 6 trẻ khiếm thính gia đình nghèo ở Bến Tre và Đồng Tháp. 1. Nguyệt Nhật ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip