Chương trình chuyên biệt

1. Chương trình học “Chuyên biệt”

 Đối tượng       : Trẻ/ người khiếm thính và Trẻ/ người có khó khăn về ngôn ngữ (từ 8 tuổi đến 55 tuổi)

Nội dung       :

                        - Luyện nghe, nói, phát triển kỹ năng ngôn ngữ

                        - Điều chỉnh hành vi

                        - Dạy chương trình văn hóa theo Sách Giáo khoa của Bộ giáo dục

                        - Các buổi ngoại khóa dạy: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển tư duy

Thời gian       : 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Học phí          : 3.000.000 VNĐ/hv/tháng

 

2. Chương trình “Giáo dục hướng nghiệp hòa nhập”

Đối tượng      : Học sinh khiếm thính từ 14 – 18 tuổi

Nội dung        : Học giao tiếp, hướng nghiệp, kỹ năng hòa nhập, tham gia giao lưu, …

Thời gian       : Học mỗi ngày, 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu. (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Học phí          : 3.000.000 VNĐ/người/tháng

 

  

 

   

Chương trình đào tạo liên quan

Chương Trình Đọc Tín Hiệu Môi
Chương Trình Ngôn Ngữ  Kí Hiệu
Chương trình Hòa nhập
Chương trình Can thiệp sớm

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip