Chương trình chuyên biệt

1. Chương trình học “Chuyên biệt”

 Đối tượng       : Trẻ/ người khiếm thính và Trẻ/ người có khó khăn về ngôn ngữ (từ 8 tuổi đến 55 tuổi)

Nội dung       :

                        - Luyện nghe, nói, phát triển kỹ năng ngôn ngữ

                        - Điều chỉnh hành vi

                        - Dạy chương trình văn hóa theo Sách Giáo khoa của Bộ giáo dục

                        - Các buổi ngoại khóa dạy: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển tư duy

Thời gian       : 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Học phí          : 3.000.000 VNĐ/hv/tháng

 

2. Chương trình “Giáo dục hướng nghiệp hòa nhập”

Đối tượng      : Học sinh khiếm thính từ 14 – 18 tuổi

Nội dung        : Học giao tiếp, hướng nghiệp, kỹ năng hòa nhập, tham gia giao lưu, …

Thời gian       : Học mỗi ngày, 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu. (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Học phí          : 3.000.000 VNĐ/người/tháng

 

  

 

   

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip