Chương trình ngôn ngữ kí hiệu - Thông báo khai giảng

Thông báo khai giảng lớp Ngôn Ngữ Ký hiệu (NNKH) Cơ bản Khóa 57

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 57:Trình độ                     : Cơ ...

Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản khóa 58

  Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính – CED) thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 58:  Trình độ : Cơ bản Nội dung  + Lý ...

Sinh hoạt nhóm Thông dịch viên NNKH

Thông dịch ngôn ngữ ký hiệu (TDV NNKH) là một nghề quan trọng mang nhiều ý nghĩa nhân văn tại các nước Phương tây.Người thông dịch giúp cho người khiếm thính hòa nhập xã hội thật ...

Thông báo khai giảng lớp Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản khóa 59

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 59 (học vào sáng chủ nhật):   Trình độ     ...

Thông báo khai giảng ngôn ngữ ký hiệu khóa 60

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 60 (học vào sáng chủ nhật):  Trình độ      ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 61

Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 61 ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 62

  Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 63

  Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 64

  Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 65

  Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip