Giới thiệu về CED

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục người Khiếm Thính (Center for Research and Education of the Deaf and Hard of Hearing (CED)):

  • Là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính và được Sở Khoa Học và Công Nghệ cấp phép thành lập Số 247/ĐK-KHCN vào 15/4/2011.
  • Trụ sở: 96/14A Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
  • Điện thoại: 84 – 28 6683 7494
  • Email: info@ced.org.vn 
  • Website: https://www.ced.org.vn  
  • Facebook/Page:  Trung tâm Khiếm thính (CED)

  

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ:

 

1. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

-Bà Dương Phương Hạnh - ThS Giáo dục, Kỹ sư Hóa – Sáng lập/Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)

-Ông Nguyễn Tiến Hưng - ThS Quản trị Chất lượng & Hiệu quả kinh doanh, Cử nhân Anh văn. Trưởng Ban Nhân sự - Đào tạo, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling)

-Ông Bùi Văn Toàn - Giám đốc dự án VNAH

-Ông Lý Khánh Huy - Cử nhân Hóa, Giám đốc Cung vận Quản lý Chuổi hệ thống Cung ứng Café Trung Nguyên


2. Nhân sự của Trung Tâm

Giám đốc: Bà Dương Phương Hạnh - ThS Quản lý Giáo dục, Kỹ sư Hóa 

 

Phó Giám đốc: Bà Tô Thị Bích Phương - Cử nhân Công tác Xã hội 

 

Làm việc toàn thời gian

 • Phan Quốc Bảo                             - ThS Y tế Công cộng Quốc tế    : Quản lý dự án                          
 • Phạm Thùy Dương                       - Tiến sĩ Khoa học                      : Trợ lý nghiên cứu, Giáo viên chương trình Xóa mù chữ
 • Nguyễn Quang Lâm                     - Cử nhân Quản trị NNL              : Quản lý văn phòng
 • Triệu Thúy Mi                                - Cử nhân Công tác xã hội          : Giáo viên Chuyên biệt
 • Hứa Kim Hương                           - Cử nhân Công tác Xã hội          : Giáo viên Can thiệp sớm, Chuyên biệt
 • Bùi Thị Ngọc                                 - Cử nhân Sư phạm                    : Giáo viên chương trình hòa nhập
 • Võ Thị Tố Vân                                - Sư Phạm Anh                           : Giáo viên chương trình hòa nhập

 

Làm việc bán thời gian

 • Nguyễn Thị Thùy Trang - Cử Nhân Kế toán : Kế toán trưởng

 

Tình nguyện viên

 • Phạm Minh Hà             : Nhân viên IT (Mạng, cài đặt)
 • Tô Minh Thông            : Nhân viên IT (Máy in, photo)
 • Ngô Việt Lê                  : Biên dịch tiếng Anh