Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Đào tạo > Chương trình chuyên biệt

Chương trình chuyên biệt

1. Chương trình học “Chuyên biệt”

 Đối tượng       : Trẻ/ người khiếm thính và Trẻ/ người có khó khăn về ngôn ngữ (từ 8 tuổi đến 55 tuổi)

Nội dung       :

                        - Luyện nghe, nói, phát triển kỹ năng ngôn ngữ

                        - Điều chỉnh hành vi

                        - Dạy chương trình văn hóa theo Sách Giáo khoa của Bộ giáo dục

                        - Các buổi ngoại khóa dạy: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển tư duy

Thời gian       : 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Học phí          : 3.000.000 VNĐ/hv/tháng

 

2. Chương trình “Giáo dục hướng nghiệp hòa nhập”

Đối tượng      : Học sinh khiếm thính từ 14 – 18 tuổi

Nội dung        : Học giao tiếp, hướng nghiệp, kỹ năng hòa nhập, tham gia giao lưu, …

Thời gian       : Học mỗi ngày, 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu. (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Học phí          : 3.000.000 VNĐ/người/tháng