Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Đào tạo » Chương trình hỗ trợ người khiếm thính ở bệnh viện » Thông báo khai giảng

Chương trình hỗ trợ người khiếm thính ở bệnh viện - Thông báo khai giảng