Kỹ năng hỗ trợ người khiếm thính ở bệnh viện

---

Tài liệu này là một hoạt động trong Dự án "Để Người Khiếm Thính Được Lắng Nghe", được biên soạn và ban hành với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu (EU) thông qua Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam quản lý. Các thông tin, ý kiến phân tích, khuyến nghị trong tài liệu này do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) chịu trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam.  

Dự án đang làm liên quan

Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip