CHƯƠNG TRÌNH TRANG BỊ FM DO LÃNH SỰ QUÁN ÚC TÀI TRỢ

Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) nhận được tài trợ từ Chương trinh Viện trợ trực tiếp (DAP) cùa Lãnh Sự Quán Úc trang bị hệ thống FM cho trẻ theo học lớp can thiệp sớm tại CED. Tổng số tiền viện trợ là 67.500.000 VNĐ dùng trang bị một micro cho giáo viên và 4 bộ thu cho học sinh. Chương trình được phê duyệt năm 2014, và kéo dài trong 6 tháng kể từ 01/01/2015 để thực thi./.

Trung tâm CED

Dự án đã làm liên quan

NHẬN THỨC VỀ ĐIẾC (DEAF AWARENESS)
KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
YOGA VỚI HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip