CHƯƠNG TRÌNH TRANG BỊ FM HỌC ĐƯỜNG CHO CÁC TRƯỜNG VÀ TRUNG TÂM TẠI TP.HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) cùng Trường Hy Vọng Quận 6, Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Anh Minh, Trường Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh nhận tài trợ từ EFD trang bị hệ thống FM học đường cho học sinh trong trường. Mục đích cùa dự án cải thiện khả năng nghe, nói và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính.

Trong công tác giáo dục trẻ khiếm thính, cái khó khăn lớn nhất của giáo viên, những người làm công tác giáo dục là làm sao để trẻ nghe và hiểu lời giảng, để trẻ có thể tiếp thu được bài. Khi trẻ nghe được trẻ sẽ có khả năng phát triển ngôn ngữ và tư duy. Hiện nay đa số các em đã được gia đình trang bị máy trợ thính. Tuy nhiên, máy trợ thính không thôi thì chưa đủ, trẻ còn cần có một môi trường tiếp cận, trong đó, hệ thống FM nghe cùng với máy trợ thính sẽ phát huy hiệu quả rất tích cực cho trẻ. Đó là lý do hình thành dự án.

Mỗi trường được trang bị 1 micro cho giáo viên và từ 6-7 bộ thu cho học sinh. Dự án còn bao gồm ba buổi hội thảo tập huấn sử dụng FM cho giáo viên của các trường và trung tâm, hội thảo tập huấn sử dụng FM cho phụ huynh của trẻ; và hội thảo lượng giá dự án./.

Bản tin CED

Dự án đã làm liên quan

YOGA VỚI HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip