Dự án “Kỹ năng sống và Ngôn ngữ kí hiệu cho Người khiếm thính & Cộng đồng Tp.HCM”

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng (gọi tắt là Trung tâm Spark) đồng hành với Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) hỗ trợ người khiếm thính và cộng đồng liên quan tại Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hải Dương thông qua:

  • Hoàn thiện năng lực cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khiếm thính và cộng đồng của CED. Các hoạt động dần theo định hướng thị trường
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và quy mô hỗ trợ người khiếm thính và cộng đồng

Dự án hướng đến tương lai tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ và năng lực cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng sang các tỉnh khác tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xã hội chủ động học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người khiếm thính, giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng (gọi tắt là Trung tâm Spark) là một tổ Phi chính phủ của Việt Nam, được hỗ trợ sáng lập bởi Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu Phát triển (CECODES), Tổ chức PACT (USA) và Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD Vietnam). Trung tâm Spark là một sáng kiến tiên phong trong giải quyết các vấn đề xã hội của Việt Nam qua việc thúc đẩy phát triển các Doanh nghiệp xã hội và một thị trường dịch vụ phát triển năng lực hiệu quả, minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Trung tâm CED

Dự án đã làm liên quan

NHẬN THỨC VỀ ĐIẾC (DEAF AWARENESS)
KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
YOGA VỚI HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip