Dự án “Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED)”

Thời hạn dự án: 01/10/2010 – 30/09/2011

Dự án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) đã vượt qua 171 hồ sơ đăng ký tham dự chương trình Hỗ trợ Doanh nhân xã hội 2010 để nhận tài trợ từ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP). Dự án đã kết thúc, Trung tâm khiếm thính CED đã đi vào hoạt động cùng với sự hỗ trợ của CSIP, cộng đồng khiếm thính, các tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân.

Trung tâm CED

Dự án đã làm liên quan

YOGA VỚI HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip