HỌP TỔNG KẾT BỘ MÔN “TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC – MẠNG XÃ HỘI”

HỌP TỔNG KẾT BỘ MÔN “TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC – MẠNG XÃ HỘI”

Ngày 14/01/2022, Cô Tô Thị Bích Phương – Phó Giám đốc và Cô Bùi Thị Ngọc – Giáo viên STEM, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tham gia họp Tổng kết bộ môn “Truyền Thông Tương Tác Mạng Xã Hội” của Trung Tâm Service Learning (SLC) trực thuộc Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính (UEF).

Nội dung buổi họp tập trung vào vấn đề nhận xét, đánh giá kết quả thực tập bộ môn “Truyền Thông Tương Tác Mạng Xã Hội”của Sinh viên năm 4 Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính (UEF), đồng thời đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung Tâm SLC, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành tốt những lý thuyết đã học khi còn ngồi trên ghế nhà trường…

                

Dự án đã làm liên quan

NHẬN THỨC VỀ ĐIẾC (DEAF AWARENESS)
KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
YOGA VỚI HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip