HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ (AUSTRALIA AWARDS) TẠI VIỆT NAM BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ VÒNG TUYỂN CHỌN CHO NIÊN KHÓA 2024

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai ở các nước đang phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo nên thay đổi và góp phần xây dựng quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước. Học bổng Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam giải quyết các thách thức chiến lược về kinh tế và phát triển trong các lĩnh vực ưu tiên.

Các ứng viên Việt Nam sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng tạo ảnh hưởng trong những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Các ứng viên là nữ, người khuyết tật và người yếu thế được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng chính phủ Australia có cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các nhóm ứng viên này có cơ hội tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại trang web: http://www.australiaawardsvietnam.org/

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/2/2023 đến 01/5/2023.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://oasis.dfat.gov.au/

Dự án đang làm liên quan

CED CƠ SỞ THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip