HỘI THẢO “HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN KÊU GỌI NỘP SÁNG KIẾN XIN TÀI TRỢ LẦN THỨ TƯ” CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)

Ngày 17/02/2023, Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tham dự hội thảo “Hỗ trợ cung cấp thông tin kêu gọi nộp sáng kiến xin tài trợ lần thứ tư” của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), dự án Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) được tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu thông qua tổ chức Oxfam Việt Nam.

Buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm tham dự của hơn 100 các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng và các hội, đoàn đã và đang hỗ trợ các nhóm yếu thế, nhóm dễ bị tổn thương. Thông qua hội thảo, các tổ chức, đơn vị đã được Ban Thư ký Quỹ JIFF cung cấp những thông tin cụ thể về:

  • Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (EU JULE JIFF) và tiêu chí, cách thức lựa chọn sáng kiến tư pháp
  • Giới thiệu nội dung đợt kêu gọi nộp hồ sơ xin tài trợ lần 4 của Quỹ JIFF, tính hợp lệ và các thủ tục nộp đề xuất đối với các đơn vị nhận tài trợ JIFF tiềm năng
  • Hướng dẫn chi tiết về viết đề xuất dự án và lập ngân sách.

Thông tin về Quỹ JIFF mời nộp đề xuất sáng kiến lần thứ tư: https://vietnam.oxfam.org/quyjiffdot4

Dự án đang làm liên quan

NGÀY THÍNH LỰC THẾ GIỚI 03/03
CED CƠ SỞ THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
CED - CƠ SỞ THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip