Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Dự án đang làm » HỘI THẢO TRỰC TUYẾN KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NHẸ

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NHẸ

Thứ ba, 20 tháng 07 2021 09:25

 

Ngày 16/07/2021, Luật sư Nguyễn Thị Xuân Hương và Cô Triệu Thúy Mi đã đại diện Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tham gia hội thảo trực tuyến “Khuyến nghị chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) tổ chức.

 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực lao động, việc làm, y tế, giáo dục”, do Liên minh Châu Âu, thông qua Tổ chức JIFF-Oxfam tài trợ. Nội dung được trình bày trong buổi hội thảo bao gồm:

 

Kết quả nghiên cứu “Tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật nhẹ”, trường hợp được nghiên cứu tại TP.HCM và Quảng Bình.

 

Những khó khăn, rào cản trong việc thực thi chính sách bảo hiểm cho người khuyết tật – Cơ hội và thách thức của bảo hiểm điện tử (VSSID)

 

Vai trò của truyền thông về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật.

 

Qua đó, DRD đã khuyến nghị chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người khuyết tật nhẹ, đóng góp ý kiến cho việc triển khai chính sách chăm sóc sức khoẻ cho cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật nhẹ nói riêng theo Luật Người khuyết tật 2010 và Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.

 

Qua buổi hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) hoàn toàn ủng hộ với khuyến nghị chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế 100% cho người khuyết tật nhẹ. Đó là khuyến nghị rất hữu ích và cấp thiết đối với người khuyết tật nhẹ nói chung và nhóm người nghe kém nói riêng.

 

 

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan