NGÀY THÍNH GIÁC THẾ GIỚI 2023 - CHĂM SÓC TAI VÀ THÍNH GIÁC CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI - HÃY BIẾN ĐIỀU ĐÓ THÀNH HIỆN THỰC

Ngày Thính giác Thế giới 2023 sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc lồng ghép bước chăm sóc tai và thính giác vào mô hình chăm sóc ban đầu, như một thành tố thiết yếu trong mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, với chủ đề:

Chăm sóc tai và thính giác cho tất cả mọi người - Hãy biến điều đó thành hiện thực

Những thông điệp chính

  • Các vấn đề về tai và thính giác là một trong những vấn đề phổ biến thường gặp nhất trong cộng đồng.
  • Hơn 60% các vấn đề về tai và thính giác này có thể được xác định và xử lý ở giai đoạn chăm sóc ban đầu.
  • Có thể tích hợp việc chăm sóc tai và thính giác vào dịch vụ chăm sóc ban đầu thông qua việc đào tạo và nâng cao năng lực.
  • Sự tích hợp này sẽ mang lại lợi ích cho người dân và giúp các quốc gia tiến tới mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân.

Vào ngày Thính giác Thế giới, WHO sẽ ra mắt cuốn cẩm nang đào tạo mới - Cẩm nang đào tạo chăm sóc tai và thính giác ban đầu cho nhân viên y tế và bác sĩ đa khoa. Cẩm nang hướng dẫn sẽ đi kèm với sổ tay của giảng viên đào tạo và các nguồn lực công khác. Đồng thời trình bày lời kêu gọi của WHO đến các chính phủ, các đối tác trong ngành và xã hội dân sự toàn cầu nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc tai và thính giác; khuyến khích cộng đồng tìm kiếm các dịch vụ liên đới và vận động để lồng ghép việc chăm sóc tai và thính giác vào gói chăm sóc ban đầu dành cho toàn dân.

Xem các thông điệp mục tiêu chính của Ngày Thính Lực Thế Giới 2023 tại:

https://www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2023?fbclid=IwAR3ZGR2su2OAxg6JvIe3wdiuUxnyfbJ8IG1NRnxwokRmo9SVRY4JCoWwPO8

Nguồn thông tin và hình ảnh:

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

- Liên đoàn Quốc tế về Người khiếm thính (IFHOH)

Bản dịch Tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED)

Dự án đang làm liên quan

GÓP Ý XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
TIỆC CHIA TAY TÌNH NGUYỆN VIÊN
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG - THAM VẤN ĐỒNG CẢNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip