CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC NGHE - TẦM SOÁT THÍNH LỰC CHO HỌC SINH KHIẾM THỊ TRƯỜNG PT ĐĂC BIỆT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

 

 

  1. Mục đích:
  • Thực hiện chương trình tầm soát theo chiến lược của CED.
  • Thực hiện theo lời đề nghị của Trường PT Đặc Biệt Nguyễn Đình Chiểu.
  • Thực hiện theo nhu cầu chăm sóc sức nghe của người dân.
  • Thực hiện theo khuyến nghị của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) về chăm sóc sức nghe cho cộng đồng.

 

       2. Địa điểm: 184 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh    

       3. Thời gian: 7:30 – 12:00 sáng ngày 6,7 và 8 tháng 5 năm 2019

       4. Số lượng: 100 học sinh

 

Tin CED.

 

 

Thông tin chương trình liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip