Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Liên hệ

Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Địa chỉ: 96/14A Duy Tân, Phường 15,
Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (+84-28) 6683 7494

Facebook: https://www.facebook.com/CED.Thegioikhiemthinh/

Email: info@ced.org.vn

Website: https://www.ced.org.vn/