Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2018

STT

Cá nhân- Tổ chức tài trợ

Nội dung tài trợ

Số tiền hoặc

hiện vật

1

KENNETH LEE, California_USA

Hỗ trợ tiền mua 03 máy trợ thính cho trẻ em khiếm thính gia đình nghèo + Hỗ trợ hoạt động CED

800 USD

2

Bà Nguyễn Lan Uyển Dung

Hỗ trợ học phí cho trẻ

6.0000.000 VNĐ

3

Bà Phan Quỳnh Anh

Hỗ trợ hoạt động CED

10.000.000 VNĐ

4

German Lions Foundation

Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ Hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ em khiếm thính nghèo CED

255 máy trợ thính đã qua sử dụng

5

Thomas Trinh- Đại diện Hội Bác Ái QMS Charity-Nhóm Thiện Tâm Cựu Học Sinh Trường Quang Minh Sa Đéc:

1. Trình Chí Tường (Thomas), USA

2. Trương Văn Tư, USA

3. Cao Ngọc Hà, Canada

4. Lý Cẩm Phát, USA

5. Văn Tiến Hùng, USA

6. Trương Chí Thành, USA

7. Trần Ái Lan, USA

8. Lưu Tiên, USA

9. Trần Trung Thành, USA

10. Trần Bích Hà và

Quách Vinh Thọ, USA

11. Quách Vinh Hùng, USA

12. Giang Văn Phát, USA

13. Lý Thống Nhơn và

Lâm Cẩm Tuyến, USA

Hỗ trợ tiền mua 05 máy trợ thính tặng học sinh khiếm thính gia đình nghèo ở Đồng Tháp

1.100 USD

6

Ông bà Nguyễn Thành Nhơn

Hỗ trợ hoạt động CED

15.000.000 VNĐ

7

Bà Trần Thị Minh Giao

Hỗ trợ hoạt động CED

3.000.000 VNĐ

8

Bà Trần Châu Hoàng Vân

Hỗ trợ hoạt động CED

6.000.000 VNĐ

9

Kaplan Singapore

Hỗ trợ hoạt động CED

3.000.000 VNĐ

10

Ông Phạm Vũ Tuân, Bà Mai Trang và anh chị Mai Thảo

Hỗ trợ chi trả khóa bồi dưỡng kỹ năng Đọc tín hiệu môi cho trường Chuyên biệt Ánh Dương

6.000.000 VNĐ

11

Công ty SYNOVA SOLUTIONS

Tặng 15 suất học bổng cho học viên CED + Hỗ trợ hoạt động CED + Hỗ trợ mua 01 máy trợ thính

19.000.000 VNĐ

12

Công ty SYNOVA SOLUTIONS

Tặng quà cho học viên CED và CLB Khiếm thính Tp.HCM 40 phần quà

1.000.000 VNĐ
13

Bà Dương Phương Oanh

Tặng 20 phần quà cho học viên CED 2.000.000 VNĐ
14

Bà Minh Nguyệt Hạnh

Hỗ trợ hoạt động CED 4.000.000 VNĐ

15

Bà Trần Minh Phương Loan

Hỗ trợ học phí cho bé Trịnh Lữ Phương Oanh và bé Lê Phúc Thịnh 4.000.000 VNĐ

16

Ông Bùi Văn Tâm

Hỗ trợ hoạt động CED 5.000.000 VNĐ

17

Bà Bùi Diệu Anh

Hỗ trợ mua 02 máy trợ thính 28.000.000 VNĐ

18

Bà Nguyễn Thị Diễm Trang

Hỗ trợ học phí cho trẻ năm 2017 6.000.000 VNĐ

19

Công ty TNHH SX Thương mại Phúc Long (Bs. Lâm Hiếu Minh)

Tặng bánh Trung thu cho trẻ em học tại CED: 30 cái 1.500.000 VNĐ

20

Ông Phạm Vũ Tuân,

Bà Trần Thị Ngọc Châu,

Bà Tiêu Thị Chiêu Phương,

Bà Nguyễn Ngọc Thương,

Bà Triệu Huệ Trân,

Bà Đỗ Hồng Hà My

Hỗ trợ mua 01 máy trợ thính 3.800.000 VNĐ

21

Bà Minh Nguyệt Hạnh

Tặng 50 cái nón cho CED

1.250.000 VNĐ

22

Ông Đỗ Hữu Hoàng

Hỗ trợ mua 1 máy trợ thính cho trẻ ở Đăk Nông

8.500.000 VNĐ

23

Bà Minh Nguyệt Hạnh

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng

Bà Võ Thị Điều

Hỗ trợ mua máy trợ thính cho trẻ ở Đăk Nông

4.000.000 VNĐ
 24

Nhóm cựu SV khoa Hóa_HC88/2
Trường Đại học Bách Khoa Tp.
HCM :
1. Bà Nguyễn Lan Uyển Dung: 2
triệu

2. Ông Đỗ Hữu Hoàng: 1 triệu

3. Ông Hứa Văn Thế Phúc: 1 triệu

4. Bà Trần Châu Hoàng Vân: 2
triệu

5. Ông Nguyễn Minh Trí và Bà Hồ
Ngọc Hương: 1 triệu

6. Bà Trương Thị Hồng Tốt: 1 triệu

7. Bà Nguyễn Thị Diễm Trang: 1
triệu

8. Ông Trần Hoàng Minh: 1 triệu

9. Ông Hoàng Hữu Thành: 2 triệu

10. Mạnh thường quân: 1 triệu

 Hỗ trợ mua máy trợ thính cho trẻ ở Đăk Nông  13.000.000 VNĐ

25

Ông Thịnh Nguyễn Jonathan 

Hỗ trợ mua 4 máy trợ thính cho trẻ DakNong

34.000.000 VNĐ

26

Bà Janette Kelly_ St Andrew’s Society Saigon

Hỗ trợ hoạt động CED

12.000.000 VNĐ

27

Tập đoàn Samsung

Hỗ trợ 2 bộ máy vi tính để bàn

18.000.000 VNĐ

28

Công ty TNHH Nhân Sự Phần Mềm Việt

Hỗ trợ học bổng

6.000.000 VNĐ

29

Công ty TNHH Nhân Sự Phần Mềm Việt

Hỗ trợ mua 11 máy trợ thính

66.500.000 VNĐ

30

Khách sạn Hilton

Hỗ trợ hoạt động CED

23.305.000 VNĐ

31

Cty Tchem Việt Nam

Hỗ trợ hoạt động CED

6.000.000 VNĐ

32

Bà Dương Phương Oanh

Hỗ trợ hoạt động CED từ tháng 01-08/2018

1.000.000 VNĐ/tháng

33

Bà Dương Phương Oanh

Hỗ trợ hoạt động CED từ tháng 09 -12/2018

1.500.000 VNĐ/tháng

CED

 

Danh sách tài trợ liên quan

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2022
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2021
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2020
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2019
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2017

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip