Ảnh hoạt động

Tặng máy trợ thính

Tặng máy trợ thính

Chia sẻ với sinh viên

Chia sẻ với sinh viên

Chia sẻ với SV

Chia sẻ với SV

Học viên lớp dự bị tiểu học

Học viên lớp dự bị tiểu học

Chia se tai Kaplan 16.3.2018

Chia se tai Kaplan 16.3.2018

Chia sẻ tại lớp đào tạo doanh nghiệp xã hội 17.3.18

Chia sẻ tại lớp đào tạo doanh nghiệp xã hội 17.3.18

Tập huấn về dạy trẻ khuyết tật tại Caritas 21.3.2018

Tập huấn về dạy trẻ khuyết tật tại Caritas 21.3.2018

Tiếp đại diện tổ chức Hatabaku 24.3

Tiếp đại diện tổ chức Hatabaku 24.3

Lớp Từ Khóa Ký Hiệu tại ĐH Y Phạm Ngọc Thạch 26.3.18

Lớp Từ Khóa Ký Hiệu tại ĐH Y Phạm Ngọc Thạch 26.3.18

Hướng dẫn sinh viên ĐH Kiến trúc 13.3.18

Hướng dẫn sinh viên ĐH Kiến trúc 13.3.18

Thư viện

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip