THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 66

Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 66 ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 65

  Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU KHÓA 61

Thông báo khai giảng lớp NNKH cơ bản   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 61 ...

Thông báo khai giảng ngôn ngữ ký hiệu khóa 60

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED thông báo khai giảng lớp ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) Tp.HCM khóa 60 (học vào sáng chủ nhật):  Trình độ      ...

ĐỒNG ĐIỆU NGÔN NGỮ - HÒA NHỊP CON TIM

“Cộng đồng người khiếm thính cũng rất rộng lớn và sẽ tuyệt lắm nếu chúng ta biết cách giao tiếp với họ. Lúc đó, tôi sẽ nói cho họ biết chúng tôi, những người có thể nghe được vẫn ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip