CED – CƠ SỞ THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày 17/5/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có buổi họp lượng giá với hai sinh viên thực tập đến từ khoa Xã hội học – ...

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG - HỌP KIỂM HUẤN VIÊN VÀ CƠ SỞ THỰC TẬP

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2023, theo thư mời của Khoa Xã hội học-Công tác xã hội-Đông Nam Á, tường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, cô Tô Thị Bích Phương - Phó Giám đốc, đại ...

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022, theo thư mời của Khoa Xã hội học-Công tác xã hội-Đông Nam Á, cô Tô Thị Bích Phương - Phó Giám đốc, đại diện Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người ...

CHIA SẺ “CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH (Điếc, nghe kém, mất thính lực muộn)”

Ngày 28/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã chia sẻ về “Công tác xã hội với Người khiếm thính (Điếc, nghe kém, mất ...

HỌP CHUẨN BỊ CHO HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Sáng thứ ba 02/11/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã có buổi họp toàn thể nhân viên nhằm lượng giá việc dạy học online cũng như chuẩn bị cho các hoạt ...

CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC KHẨU TRANG TRONG SUỐT

Chào mọi người, Mình là Khẩu Trang Trong Suốt đây ạ. Cũng như những chiếc khẩu trang khác, mình giúp cho việc che chắn bụi, giọt bắn, vi khuẩn…Nhưng mình còn có điểm khác biệt: Đó ...

HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Sáng ngày 22/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã tham dự buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm từ hoạt động của các dự án nhận tài trợ đợt hai của Quỹ ...

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN GIỮA NHÓM HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VÀ NGƯỜI ĐIẾC Ở HỘI THÁNH TIN LÀNH

  Ngày 12/09/2021, học viên lớp “Bồi dưỡng Phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu” của  Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng người Điếc ...

TỌA ĐÀM “CHIA SẺ SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HÀNH, THỰC TẬP CTXH TRONG BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG TỪ DỊCH COVID-19”

  Ngày 28/08/2021, Cô Tô Thị Bích Phương - Phó Giám đốc, Cô Bùi Thị Ngọc và Cô Triệu Thúy Mi đã đại diện Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tham gia Tọa đàm ...

HỘI NGHỊ ĐA PHƯƠNG THƯỜNG NIÊN 2021 - NỐI DÀI TÁC ĐỘNG

  Ngày 26-27/08/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) đã có mặt tại Hội nghị đa phương thường niên 2021, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN khởi ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip