[THÔNG BÁO CHIÊU SINH] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THÁNG 11/2022

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính Khóa 71 dành cho sinh viên/nhân viên các chuyên ngành: Công ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thịnh (CED) tuyển sinh thường xuyên các chương trình học như sau: I. LỚP 1.1 Lớp Giáo dục-Hướng nghiệp-Hòa nhập: dành cho học sinh khiếm ...

BUỔI 7 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68

Ngày 03/07/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 20 học viên là ...

BUỔI 4 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 05/06/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 20 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

BUỔI 2 CỦA LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 22/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 22 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

THÔNG BÁO CÁC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH”

Người khiếm thính thường gặp những rào cản khi giao tiếp trên bước đường hòa nhập xã hội. Thấu hiểu điều này, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) luôn trăn trở ...

KHAI GIẢNG LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 15/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 23 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

Chương Trình Đọc Tín Hiệu Môi

 1. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người nghe bình thường" - Đối tượng : Giáo viên, phụ huynh, nhân viên tâm lý, nhân viên công tác xã hội, … - Nội dung : Khái niệm về đọc tín ...

Chương Trình Ngôn Ngữ  Kí Hiệu

1. Chương trình học “Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản” - Đối tượng : Người nghe bình thường, yêu thích ngôn ngữ ký hiệu - Nội dung : Các vấn đề chính về ngôn ngữ ký hiệu và 10 bài học ngôn ...

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày 1/3/2021. Các em học sinh Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đi học trở lại sau Tết nguyên đán và dịch covid-19. Thông tin chi tiết tại: ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip