BUỔI 4 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 05/06/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 20 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

BUỔI 2 CỦA LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 22/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 22 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

THÔNG BÁO CÁC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH”

Người khiếm thính thường gặp những rào cản khi giao tiếp trên bước đường hòa nhập xã hội. Thấu hiểu điều này, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) luôn trăn trở ...

KHAI GIẢNG LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 15/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 23 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

Chương Trình Đọc Tín Hiệu Môi

 1. Chương trình "Đọc tín hiệu môi cho người nghe bình thường" - Đối tượng : Giáo viên, phụ huynh, nhân viên tâm lý, nhân viên công tác xã hội, … - Nội dung : Khái niệm về đọc tín ...

Chương Trình Ngôn Ngữ  Kí Hiệu

1. Chương trình học “Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản” - Đối tượng : Người nghe bình thường, yêu thích ngôn ngữ ký hiệu - Nội dung : Các vấn đề chính về ngôn ngữ ký hiệu và 10 bài học ngôn ...

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày 1/3/2021. Các em học sinh Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đi học trở lại sau Tết nguyên đán và dịch covid-19. Thông tin chi tiết tại: ...

ĐỌC TÍN HIỆU MÔI

Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) được mời giảng dạy khóa học “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC TÍN HIỆU MÔI CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH” cho 19 ...

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN

Tranh thủ thời gian học sinh còn nghỉ học do Covid, các giáo viên CED được Cô Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) huấn luyện thêm về ...

KHÓA HỌC ĐỌC TÍN HIỆU MÔI THÁNG 11/2019

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tổ chức thành công khóa học "Đọc tín hiệu môi" cho 10 học viên bao gồm các ngành nghề: giáo viên trường chuyên biệt và hòa ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip