BUỔI 6 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 24 và 25/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu trình độ Cơ bản cho 30 học viên ...

BUỔI 5 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 17 và 18/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 30 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

KHẨU TRANG TRONG SUỐT “HAPPY MASK” DÀNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH

Giáo Sư Tâm lý học của trường Đại học California, Los Angeles (UCLA) là Albert Mehrabian được coi là người tìm ra quy luật 7% - 38% - 55% trong giao tiếp. Quy luật này nói rằng 55% ...

BUỔI 4 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 10 và 11/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 38 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

BÁO CÁO QUỸ HỖ TRỢ MÁY TRỢ THÍNH CED NĂM 2022

Tính đến tháng 8 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) đã trao tặng 163 máy trợ thính cho 114 trẻ/người khiếm thính ( 61 nam, 53 nữ) sống trong gia đình ...

BUỔI 3 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 20 và 21/08/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 47 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

TỔNG KẾT LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHOÁ 68

Ngày 24/07/2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã cùng các học viên lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính khóa 68 hoàn thành buổi học cuối cùng. ...

BUỔI 2 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 13 và 14/08/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 49 học viên là sinh viên, các chuyên ngành Giáo dục đặc ...

KHAI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 06 và 07/08/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu trình độ Cơ bản cho tổng số 56 ...

BUỔI 7 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68

Ngày 03/07/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 20 học viên là ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip