LỚP VẼ - NỒI BÁNH CHƯNG ĐÊM GIAO THỪA

Ngày 12 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết dạy vẽ cho các em học sinh khiếm thính đầy ý nghĩa. Chủ đề của lớp dự bị hôm nay là: Nồi ...

LỚP VẼ - MÂM NGŨ QUẢ NGÀY TẾT

Ngày 05 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Gíao dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết dạy vẽ cho các em học sinh khiếm thính đầy ý nghĩa. Chủ đề của lớp dự bị hôm nay là: Mâm ...

LỚP VẼ - CHÚ MÈO CON

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết dạy vẽ cho các em học sinh khiếm thính đầy ý nghĩa. Chủ đề của lớp dự bị và lớp STEM hôm ...

LỚP VẼ - VUI CÙNG GIÁNG SINH

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Gíao dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết dạy vẽ cho các em học sinh khiếm thính đầy ý nghĩa. Chủ đề của lớp dự bị hôm nay là: Vui ...

LỚP VẼ - HANG ĐÁ

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết dạy vẽ cho các em học sinh khiếm thính đầy ý nghĩa. ...

HỌC VẼ CHỦ ĐỀ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT"

Ngày 22/9/2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết dạy vẽ cho các em học sinh khiếm thính. Các em nhỏ vẽ tranh với chủ đề: Chúc mừng sinh nhật. Các em ...

TIẾT HỌC VẼ

Ngày 01/8/2022 Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết học vẽ sinh động và vui nhộn. ...

HỌC VẼ

Ngày 08/8/2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết học vẽ với chủ đề “Hoàng hôn”. ...

HỌC VẼ

Trong tiết học vẽ hôm nay, học sinh Trung tâm Giáo dục Người khiếm thính (CED) học vẽ tranh với chủ đề “Em và bánh kem”. Trẻ nào cũng thích bánh kem và những chiếc bánh kem siêu to ...

HỌC VẼ

Ngày 01/8/2022 Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã có tiết học vẽ sinh động và vui nhộn. ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip