TIN HỌC CƠ BẢN CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Ngày 01/02/2023, tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED), các bạn học sinh lớp STEM đã có buổi học Tin học cơ bản với bài “Phần mềm gõ chữ Tiếng Việt”. ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71 – BUỔI 6

Ngày 15/01/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 19 học viên ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71 – BUỔI 5

Ngày 08/01/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 19 học viên ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71 – BUỔI 4

Ngày 18/12/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 26 học viên ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71 – BUỔI 2

Ngày 04/12/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu Cơ bản cho 35 học viên ...

KHAI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71

Ngày 27/11/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 36 học viên ...

TỔNG KẾT LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH  KHOÁ 69 và KHÓA 70

Ngày 23/10/2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã cùng các học viên lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính khóa 69 và khóa 70 hoàn thành buổi học cuối ...

[THÔNG BÁO CHIÊU SINH] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THÁNG 11/2022

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính Khóa 71 dành cho sinh viên/nhân viên các chuyên ngành: Công ...

BUỔI 6 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 24 và 25/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu trình độ Cơ bản cho 30 học viên ...

BUỔI 5 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 17 và 18/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 30 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip